Category Archives: Documentació

Nou butlletí de l’UpiC

Per si a algú encara no li ha arribat,  aquí teniu l’últim butlletí de l’UpiC.

Butlletí 92 (octubre de 2012)

Modificacions de la jornada laboral

Us fem arribar la presentació realitzada als caps de centres i departaments sobre temes de personal. Què en penseu?

Irregularitats a la Fundació Politècnica de Catalunya

Publicat el butlletí 91 de l’UpiC

Des de SaveUPC volem felicitar a l’UpiC per la feina realitzada. No us perdeu l’informe sobre les irregularitats a la Fundació Politècnica de Catalunya (basat en l’informe de la Sindicatura de Comptes de Catalunya).

A títol d’exemple:

Honoraris sota sospita

  • De l’agrupació per director de l’activitat es desprèn que dels saldos de comptes personals i activitats de cent trenta-dos professors, vint-i-quatre són superiors a 40.000 €; vint-i-tres entre 10.000 € i 40.000 € i els restants vuitanta-cinc són inferiors a 10.000 €.
  • En trenta-sis dels quaranta-vuit cursos dirigits pels deu professors que han tingut una retribució superior a 40.000 €, no hi ha pressupost previ on consti el preu de matrícula i el detall dels ingressos i despeses previstos.
  • Del detall de la despesa de docència de personal vinculat [professorat de la UPC] es desprèn que deu professors han percebut un retribució superior a 40.000 € (dos d’aquests han percebut més de 100.000 €); cinquanta-cinc entre 10.000 € i 40.000 €, i 531 professors han percebut retribucions inferiors a 10.000 €. […] En tres casos la documentació justificativa no ha permès determinar a quins cursos corresponen les retribucions abonades per direcció i docència.
    La documentació justificativa de les retribucions abonades a cinc professors per docència en vint-i-un cursos no ha permès comprovar ni les hores realitzades ni el preu per hora […].
    La retribució per direcció de màsters se situa entre 5.000 € i 45.319 €, amb percentatges sobre els ingressos entre el 2,72% i el 23,94%. La retribució per la direcció de programes de postgrau se situa entre 4.060 € i 28.348 €, amb percentatges sobre els ingressos entre el 10% i el 39,83%.

Després de llegir l’informe no deixeu de visitar la pàgina “Qui som” de la pròpia Fundació. Us són coneguts els noms ?

A %d bloguers els agrada això: