Category Archives: Vídeos

Nadala 2012 – Lo Pollastre UPC

Aquest any, ens ha arribat un altre resum de què està passant a la UPC. Força acurat, no? Esperem poder posar un altre missatge pel Nadal de 2013…

Como comenzar una revolución… #etsabenlluita

L’ETSAB, un exemple de lluita i organització.

Manifest de l’Acampada UPC #UPCenlluita

Manifest davant del Consell Social 15/05/12

Senyores, senyors membres del Consell Social de la UPC

El Comitè i la Junta, en representació dels treballadors i treballadores del PAS de la UPC, ens dirigim a tots els membres del Consell Social perquè en la sessió d’avui es votarà el document “Pla d’ordenació del PAS” i la nova RLT del PAS de la UPC.

Envers el contingut d’aquests documents, en resposta a l’escrit del rector adreçat als membres del Consell de Govern i davant la impossibilitat d’un diàleg normal pels canals ordinaris, volem fer-vos arribar com a membres del Consell Social que han d’aprovar o rebutjar aquests documents les següents consideracions:

1.    En la sessió del 21.2.2012 aquest Consell Social va aprovar el Pla de Viabilitat Econòmica de la UPC. Una de les accions aprovades va ser la mesura: G ORG 1.1 Canvis organitzatius / Redistribució de PAS (Anàlisi i racionalització del personal d’administració i serveis dels Serveis Generals). Aquesta mesura, segons la fitxa aprovada, s’ha de realitzar amb el següent mètode:

–    Analitzar l’estructura actual dels Serveis Generals (missió, competències, funcions i PAS).
–    Definir una nova estructura de Serveis Generals atenent a la classificació dels serveis següent: bàsics, estratègics i complementaris.
–    Definir cada servei en la nova estructura: missió, competències, processos i catàleg de serveis classificats en bàsics, estratègics i complementaris.
–    Analitzar els llocs de treball assignats actualment als Serveis Generals (funcions, perfil i tipus de vinculació de l’ocupant).
–    Elaborar una proposta de redistribució del personal en funció de la nova estructura, si s’escau.
–    Aprovar la nova estructura i redistribuir el personal, si s’escau.

En aquest sentit els volem comunicar:

–    Que el correu electrònic que el rector va adreçar als membres del Consell d Govern conté més informació que la que se’ns va proporcionar verbalment i per separat (no en una reunió conjunta com afirma el rector) a Junta i Comitè del PAS per la gerència de la UPC:
–    Que no s’han definit els serveis en la nova estructura ni s’han analitzat els llocs de treball assignats. Elements necessaris per realitzar una reorganització amb metodologia i no una sacsejada a la RLT que és el que s’ha fet.
–    Que els canvis i amortitzacions no s’han fet en funció de criteris d’eficiència ja que persones que desenvolupaven feines que es continuen fent han estat remogudes del seu lloc de treball. Que els perfils de les persones no han estat estudiats i a algunes se les ha enviat a llocs sense tenir en compte el seu perfil professional i sense anàlisi de necessitats ja que en el nou lloc no tenen feina.
–    Que alguns canvis (amortitzacions o rebaixes de perfils) no han estat comunicats a les persones.

Per això, els DEMANEM que no aprovin el document i facin complir a la direcció de la UPC la normativa de la institució (estatuts) i el que vostès mateixos van aprovar: l’aplicació d’una metodologia en els canvis organitzatius. Perquè si no hi ha metodologia els canvis no seran eficaços sinó tot el contrari.

2.    Mesures respecte al PAS interí de la UPC: en el Pla d’ordenació s’afirma que tot el personal interí estarà ocupant llocs de l’RLT. En aquest sentit valorem positivament l’esforç que la institució ha realitzat. No podia ser d’una altra manera, la direcció de la UPC sabia que els acomiadaments plantejats fa uns mesos eren una barbaritat i suposaven una pèrdua molt greu, no solament per a les persones afectades sinó per a tota la institució.

Però també hem de dir que almenys 7 persones no seran recol•locades i seran cessades en breu. Creiem que donat l’abast dels moviments realitzats, la direcció de la UPC pot recol•locar a aquestes persones. Almenys 4 són personal de biblioteques, un servei greument retallat (molts dels interins acomiadats al 2011 eren bibliotecaris) i que actualment està demanant al seu personal treballar fora de la jornada ordinària per cobrir el servei. Aquests acomiadaments agreujaran encara més la situació de les biblioteques de la UPC.

Per això, els DEMANEM que donat l’abast dels moviments realitzats demanin a la direcció de la UPC un esforç per recol•locar a aquestes 7 persones.

3.    Mesures respecte al PAS interí de la UPC: es redueix en un 15% la jornada dels llocs de treball ocupats per PAS interí amb una reducció proporcional de retribucions.

Cap llei obliga a la UPC a fer aquesta reducció que, a data d’avui, no està prevista a cap altre universitat pública catalana.

La mesura ens sembla lamentable i s’enceba en el personal més desvalgut de la UPC que porta mesos patint la incertesa del seu futur (fa pocs mesos la previsió era que acomiadaven a tots), i que si finalment augmenta la jornada del PAS treballarà el mateix per molt menys. Se’ns acudeixen moltes més mesures que la UPC no realitzarà, i que suposarien un estalvi per la institució molt més gran.

A més, diverses places ocupades per interins han vist rebaixat el seu perfil i les seves retribucions, mentre la persona que l’ocupa continua fent el mateix.

El fet d’eixugar el dèficit de la UPC amb aquestes persones és molt greu però més greu serà si d’aquí a uns mesos se’ls acomiada (ningú els garanteix el seu futur i no hi ha cap compromís de la institució en aquest sentit) ja que amb aquesta reducció se les condemnarà a un subsidi d’atur miserable (menys de la meitat del que cobren actualment).

El rector manifesta en el seu escrit als membres del Consell de Govern que aquesta reducció serà fins el desembre de 2013. És la primera notícia que tenim els membres de Junta i comitè i els propis treballadors afectats. Ni verbalment, ni en el document que s’aprovarà avui (si és el que la gerència ens ha proporcionat), es limita a desembre de 2013 la mesura.

Per això, els DEMANEM que no aprovin aquesta reducció de jornada que no és obligatòria i és inèdita en les universitats públiques catalanes.

4.    Per últim avui també han de decidir si aproven o no la nova RLT. El rector manifesta en el seu escrit al Consell de Govern que Junta i Comitè del PAS tenim el document que s’aprova avui amb noms i sense noms i que nosaltres mateixos podem efectuar manualment les comprovacions sobre els casi 500 canvis que conté l’RLT que aprovaran avui i l’antiga.

Respecte a aquest punt volem manifestar:

–    Que l’RLT que ens van lliurar el passat 16 d’abril no és la mateixa que el Consell de Govern va aprovar ni la que avui es presenta per aprovar al Consell Social. I no hi ha petits canvis hi ha importants canvis respecte a la que se’ns va lliurar (a tall d’exemple el Servei de Llengües i terminologia desapareixia i s’integrava en el Servei d’Esports).
–    Després de molt insistir es van comprometre a lliurar-nos l?RLT que va aprovar el Consell de Govern a la Junta del PASF aquest dilluns. En el moment de redactar aquest escrit no sabem quina mena d’informació ens donaran i el comitè d’empresa del PAS no la té ni està previst que se li proporcioni.
–    Però el que és més greu és que aquests canvis no solament no han estat comunicats a la Junta i comitè sinó que tampoc a les persones afectades.

Una de les funcions d’aquest Consell Social és el control de les despeses d’una institució pública com és la universitat. Com controlaran la despesa que suposa la nova RLT si els presenten per aprovar una nova RLT sense concretar els canvis respecte a l’anterior i, el que és més greu, sense quantificar econòmicament els canvis.

Potser la nova RLT suposa un augment de costos (en alguns casos ja els avancem que així és). Si es limiten a aprovar la nova RLT sense conèixer els canvis, i sense saber si suposarà un augment de despeses o no, ningú haurà exercir el control pressupostari al que tota administració pública està subjecte i més una com la UPC que passa per greus problemes financers i econòmics.

Per això, els DEMANEM que si no els informen dels canvis, com a nosaltres, no aprovin la nova RLT.

JUNTA I COMITÈ DEL PAS DE LA UPC

Més (d)efectes de la reforma laboral

Anonymous 29F Universitats Catalanes

Retallamus Igitur

Us escrivim com a Comissió de Carnaval de l’EPSEVG.

Aquests dies de Carnaval hem presentat una cançó molt especial a la Xatonada que fem a l’escola anualment.

Volem un rector que defensi la UPC

Reunió al rectorat 19/01/2012

Una nova filtració ens ha arribat a saveUPC. Això és com “Gran hermano”, i aquesta vegada les càmeres de seguretat han jugat una mala passada a la gerència…

Nadala UPC 2011

Una companya ha aconseguit entrar a un dels servidors de la UPC i ens ha fet arribar, de manera anònima, la nadala que prepara per aquest curs 2011 la nostra universitat.

A %d bloguers els agrada això: